Gift Card

€30.00

Gift Card

€30.00

Er zijn nu ook Kadobonnen ter waarde van € 30,-- beschikbaar, die je kunt gebruiken bij Chi Balance, voor bijvoorbeeld een Constitutional Facial acupunctuur behandeling.

 

Het gezicht vertelt veel over wat er zich in het lichaam plaatsvindt, aan de hand van wat er op het gezicht te "lezen" valt en aan de hand van een grondige tong- en pols-diagnose, wordt er acupunctuur toegepast op het lichaam om de lichaams-energieen te balancen, voordat er Facial acupunctuur wordt toegepast.

 

***Voor het resterende te betalen bedrag van de sessie wordt een  faktuur verstrekt, die indien men aanvullend is verzekerd, bij de verzekering kan worden ingediend voor vergoeding. 


Gift certificates worth € 30 are now available, which you can use at Chi Balance, for example for a Constitutional Facial acupuncture treatment.

 

The face tells a lot about what is happening in the body, from what can be "read" on the face and through a thorough tongue and pulse diagnosis, acupuncture is applied to the body to balance body energies before applying Facial acupuncture.

 

*** An invoice will be provided for the remaining amount to be paid for the session, which, if additionally insured, can be submitted to the insurance company for reimbursement.